• 56व्या वर्धापन दिसा मुखेल सोयरे भो. दामोदरबाब मावजो आनी हेर मानेस्तां वांगडा पुरस्कार जैतिवंत
  • शणै गोंयबाब कथामाळेच्या जैतिवंतां वांगडा मुखेल सोयरे, मानाचे सोयरे आनी आयोजक
  • पेटूल कार्यावळीक शाणी मस्ती 5, 16 जानेरा आनी तरेकवार पुस्तकांच्या विमोचना उपरांत मानेस्तां वांगडा एक खुशालभरीत खीण
  • दुसर्‍या बाल साहित्य परिशदेक पुस्तकांचें विमोचन करताना मानेस्त
Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.
कोंकणी भाशा मंडळ गोंय

कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही भाशा, साहित्य आनी संस्कृतीचे उदरगतीखातीर ओंपिल्ली एक संस्था. तीस सप्टेंबर हो कोंकणी भाशा मंडळाचो वर्धापन दीस.

कोंकणीचे व्हडविकायेचो दीस, 30 सप्टेंबर 1962 वर्सा, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हे संस्थेची कायदेशीर स्थापना जाली.

समेस्त कोंकणी लोकांचो भाशीक, साहित्यीक आनी संस्कृतीक एकवट आनी उदरगत घडोवचे हेतून भाशा मंडळाच्यो कार्यावळी आंखल्यो, आनी कांय वर्सा भितर एक पकदस्त संस्था म्हूण नामना मेळयली, लोकमानसांत सुवात जोडली.

फोटो दालन

युवा महोत्सव
पुरस्कार
शणै गोंयबाब कथामाळ
चित्रंगी
कार्यशाळा
व्याख्यानमाळ