Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

वेवस्थापन समिती

  • अध्यक्ष: चेतन आचार्य
  • वेवस्थापक: अन्वेषा सिंगबाळ
  • शिक्षक प्रतिनिधी: प्रणिता रायकार
  • दुसऱ्या शाळेंतली शिक्षिका: राजश्री ठाकुर
  • पालक शिक्षक संघ प्रतिनिधी: संगिता भाटीकार
  • वांगडी: प्रशांत नायक
  • वांगडी: प्रभाकर तिंबले
  • वांगडी: नित्यानंद नायक
  • शिक्षक संयोजक: शुक्ला परब
  • शिक्षण संचालनालयाचो प्रतिनिधी: ए. डी. ई. आय, साश्ट