Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…

आदले पुरस्कार

कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार
लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार
सॅराफीन कॉता पुरस्कृत फॅलिस्यु कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार
जुजे पियेदाद क्वाद्रूस यादस्तिक कार्यकर्तो पुरस्कार
कोंकणी भाशा मंडळ, स. नरसिंह दामोदर नायक, स. रॉक बार्रेटो यादस्तीक, साहित्य पुरस्कार
मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार
दिनेश मणेरकार पुरस्कृत स चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार
पद्मजा माणिकराव नायक गावणेकार अध्यात्मीक साहित्य पुरस्कार