Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

संपर्का खातीर

नांव

ईमेल नामो

विशय

संदेश

कचेरीचो नामो

कोंकणी भवन,
शंकर भंडारी मार्ग,
विद्यानगर,
मडगांव - गोंय
403601

contact@konkanibhashamandal.com
0832-2750585
9422389290 / 9422058590