Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

आदले पुरस्कार

कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार

वर्स

नांव

2004

बाबली नायक

2005

सुहास दलाल

2006

आंतोन पियेदाद मोरायश

2007

सदानंद प्रभू तेंडूलकार आनी सोतेर बार्रेत

2008

सुलोचना काटकार आनी सॅबेस्त्यांव मिंगेल फर्नांडीस

2009

रमेश बाबय कोमरपंत

2010

प्रदीप रामकृष्ण लवंदे

2011

अरविंद भाटिकार

2012

सुरेश गुंडू आमोणकार, सुरेश बोरकार, फा. जायम कॉता, कमलाकर म्हाळशी,सदानंद काणेकार

2013

बाबय वेरेंकार

2014

दत्ता श्रीपाद नायक

लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार

वर्स

नांव

2006

तुकाराम शेट

2007

ब्र युसिफीयो विन्सेंट मिरांडा

2008

उदय भेंब्रे

2009

सोतेर बार्रेत

2010

अनंत दत्ताराम केळकार

2011

नारायण जयवंत प्रभू वादोळकार

2012

दिलीप बोरकार

2013

डॉ माधवी सरदेसाय

2014

फावुस्तो डिकोस्ता

सॅराफीन कॉता पुरस्कृत फॅलिस्यु कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार

वर्स

नांव

2005

कुर्सिन्हो पिन्हो

2006

अशोक कामत

2007

जाँन मेंडोसा (बबन)

2008

कमलाकर म्हाळशी

2009

सुभाष दामोदर लोटलीकार

2010

वर्षा पुरषोत्तम नायक

2011

भिकू बोमी नायक

2012

मिंगेल मास्कारेन्हस

2013

विनंती कांसार

2014

उषा राणे

जुजे पियेदाद क्वाद्रूस यादस्तिक कार्यकर्तो पुरस्कार

वर्स

नांव

2010

सॅराफीन कोता

2011

झिलू लक्ष्मण गांवकार

2012

पोब्र फॅर्नांडीस

2013

राजेंद्र नायक (कुडचडें)

2014

राजेंद्र नायक (सावयवेरें)

कोंकणी भाशा मंडळ, स. नरसिंह दामोदर नायक, स. रॉक बार्रेटो यादस्तीक, साहित्य पुरस्कार

वर्स

नांव

1996 – 97

कांदळां- देविदास कदम
कोंकणी भाशेचे अध्यापन- वसंत गो लवंदे
मुळां- प्रसाद लोलयेंकार

1997 – 98

मांड ओसाड जातना- संजीव वेरेंकार
जोगलां- मार्कुस गोन्साल्वीस
आंवाळे- उदय शेणवी

2000

सुर्यवंशी- निलबा खांडेकार
बार्देसच्यो इगर्ज्यो- फा मोरेन डिसोजा
पालक आनी भुरगीं- स्नेहलता भाटीकार

2001

अळंग- परेश न कामत
यामीना आनी जैत- ज्यो मेनी
शक्तिपात- अवधूत कुडतडकार

2002

अंदल्ले उस्वास- भालचंद्र गांवकार
सूरवन- अशोक भोंसलो
नवी आंकरी- फा लिनू द सा

2003

उमज- शशिकांत पुनाजी
कोहम- देविदास कदम
अग्नी- निलबा खांडेकार

2004

अशें एक ल्हार- आग्नेल द बोरी
मन सांवर- नयना आडारकार
आत्म्याचे संगीत- सुधा आमोणकार

2005

आनीक एक बुटो फुल्लो- प्रकाश वझरीकार
गर्भखोल- परेश कामत
फूट- फावास्तो दा कोस्ता

2006

दवरणें- प्रकाश पर्येकार
खांद- विली गोयश
आमोरी अमुरपिकी- रोमीयो आल्मेदा

2007

गोंय म्हज्या सपनांतले पायणें- झितो आल्मेदा
आंबाड्या भोंवती तीन शेंवती- जयमाला दणायत
कविता सुर्याच्यो- रवींद्र म्हाड्डॊळकार
नादब्रम्ह- शकुंतला भरणें
मळबझेंप- माया खरंगटे

2008

धर्तरेचो स्पर्श- तुकाराम शेट
कावळ्याचे श्राध्द- अरुण साखरदांडे
कसली मालीस नासतना-डॅनीयल डिसोझा
एक वजा एक- आगुस्त बार्रेट
मळबगंगा- ग्वादालूप डायस

2009

उथळ जीण- रामनाथ गावडे
कुंवाडीं- हनुमंत चोपडेकार
नोशिबांत निर्मील्ले- कामिलो मिनेझीस

2010

जिणेची वाट- जॉन आफोंसो
शुभत्कार- शोभा शिवा फुलकार
सक्षम- काशिनाथ अच्युत नायक

2011

अक्षर सरिता- डॉ. किरण बुडकूले
काशिखंड- काशिनाथ शांबा लोलयेंकार
कोडू कसाय गोड गुळी- मधुसूधन जोशी

2012

पासवर्ड- नुतन साखरदांडे
परिस-स्पर्श- अनंत द. केळकार
म्हज्या बाणावले गांवांत- सिरील फॅर्नांडीस

2013

बांवरी राधिका- अजय बुवा
हँडबॅग- शॅरोन फर्नांडीस
आनंदयात्रा- हर्षा शेटये

2014

सोताचीं किर्णां- युजेबियो गोमीश
तालगडी- संदेश प्रभुदेसाय
कायद्यांच्या दर्यांतलीं ल्हारां- अॅड् बॅर्नार्द डिसोझा

मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार

वर्स

नांव

2011

मम्मी मम्मी काणी सांग- कुमूद भिकू नायक

2012

सुवादीक काणयो- रेखा रामनाथ नायक

2013

पिंकू आनी वास्वेल- सरस्वती नायक

2014

भिरमुट्यो- बबन भगत

दिनेश मणेरकार पुरस्कृत स चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार

वर्स

नांव

2011

नमन सावंत धावसकार – धालो गे बाये धालो

2012

डॉ नारायण देसाय- थोडें जनांतले, थोडें मनांतलें

2013

माधव बस्तोडकार

2014

श्रीकांत नागवेंकार

पद्मजा माणिकराव नायक गावणेकार अध्यात्मीक साहित्य पुरस्कार

वर्स

नांव

2014

श्री सत्य साईबाबा – स. रामनाथ मणेरकार