Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

व्याख्यानमाळ

मंडळ सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय आनी सर्गेस्त विजयबाय सरमळकार ह्या दोन जेश्ठ लेखकांच्या नांवान व्याख्यानमाळ घडोवन हाडटा.

गोंयच्या लेखकांक तशेंच तरणाट्यांक देशभरांतल्या नामनेच्या मानेस्तांक आयकुपाक मेळचे आनी तांचे कडेन भासाभास करपाक मेळची म्हणून मंडळाचे हे यत्न. लेखनाच्या मळार देशभरांत कितें चल्ला आनी ताचेर नामनेच्या साहित्यीकांचे मत कितें हे जाणून घेवपाची ही संद. वैश्वीक पातळेवेले प्रवाह गोंयात बशिल्ले कडेन साहित्यीकांक आनी तरणाट्यांक अणभवपाक मेळचे म्हण मंडळान ही व्याख्यानमाळ चालीक लायल्या.
राष्ट्रीय थरावेले नामनेच्या मानेस्तांनी ह्या व्याख्यानमाळेंत आपले विचार मांडल्यात. गुलजार, नंदीता दास, गिता धर्मराजन, डॉ केकी दारुवाला, डॉ सुर्यबाला, अभिराम भडकमकर, शीन काफ निजाम, डॉ दिलीप झवेरी अश्या नामनेच्या साहित्यीकांनी ह्या व्याख्यानमाळेंत तरेकवार विशय हाताळुन आयकुप्यांक विचारांचे खाद्य दिलां.

2014 वर्सासावन मंडळान एक व्याख्यान गोंयातल्या खंयच्याय एका म्हाविद्यालयांत घडोवन हाडपाचो निर्णय घेतला. हे व्याख्यान गोंयातलोच एक जेश्ठ साहित्यीक वा समाज वावुरपी दितलो. ह्या व्याख्यानाचे पयले पुष्प भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे हांणी गुंफले. तांणी सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणेंच्या विद्यार्थ्यांखातीर पयलें व्याख्यान 2014 वर्सां दिले आनी विद्यार्थ्यांनी ताका उस्फुर्त प्रतिसाद दिलो. हाचे मुखारय अशें तरेची व्याख्यानां गोंयातल्या सगळ्या म्हाविद्यालयांनी घडोवन हाडपाचो निर्णय मंडळान घेतला.