Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.

वेवस्थापन समिती

  • अध्यक्ष: प्रशांत नायक
  • वेवस्थापक: अनंत अग्नी
  • वांगडी: चेतन आचार्य
  • वांगडी: फा. मोवजिन्यु आतायद
  • वांगडी: प्रभाकर तिंबले
  • मुख्याध्यापीका: रेखा भजे
  • शिक्षक प्रतिनिधी: प्रतिभा फोंडेकार
  • दुसऱ्या शाळेचो शिक्षक: नित्यानंद नायक
  • पालकांचो प्रतिनिधी: पंकज नमशिकार
  • शिक्षण संचालनालयाचो प्रतिनिधी: ए. डी. ई. आय, साश्ट