Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

रोजगारा संबंधान म्हायती

कोणेंय रोजगारा संदी संबंदान विचारल्यार तांकां म्हायती दिवपा खातीर तुमची म्हायती आमी घेतात. कोंकणी भाशा मंडळ ह्या सुवीधे वरवीं कोणाकूच रोजगाराची खात्री दिना.

नांव / Name*:
जल्म तरीख / DOB:
संपर्काचो नामो / Address & Contact Details*:
ईमेल नामो / email*:
शिक्षण / Educational Qualifications*:
सध्या काम करता: Yes No 
Type*: पुर्ण वेळ कंत्राटी 

कितली वर्सां / Duration:

आप निशी / Attach Resume*: