Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव

आदले अध्यक्ष


पेद्रू कुर्रय आफोंस

डॉ मनोहर राय सरदेसाय
डॉ मनोहर राय सरदेसाय


केशव भेंब्रे

चंद्रकांत केणी
चंद्रकांत केणी

उदय भेंब्रे
उदय भेंब्रे

फॅलिसियो कार्दोज
फॅलिसियो कार्दोज

तानाजी हळणकार
तानाजी हळणकार

सुश्रृत मार्टिन्स
सुश्रृत मार्टिन्स

यशवंत पालेकार
यशवंत पालेकार

रमेश वेळुस्कार
रमेश वेळुस्कार

राजु नायक
राजु नायक

दामोदर मावजो
दामोदर मावजो

श्याम वेरेंकार
श्याम वेरेंकार

भिकू बोमी नायक
भिकू बोमी नायक

पुर्णानंद च्यारी
पुर्णानंद च्यारी

प्रशांत नायक
प्रशांत नायक