Latest newsबातम्यो:
24 वो गोवा युवा महोत्सव पंचायत मैदान, मोलें, धारबांदोडें, 19 आनी 20 जानेवारी 2019
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची नांव नोंदणी उकती, 10 जानेवारी मेरेन – गूण वजा जावचे नात, 11 जानेवारी मेरेन 5 गूण वजा जातले, 12 जानेवारी मेरेन 10 गूण वजा जातले, 13 जानेवारीक नोंदणी बंद
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाची 5 जानेवारीक कार्यशाळा कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी भवनांत सांजे 3.30 वरांर जातली. सगळ्या सर्तक पंगडाक / शिक्षणीक संस्थांच्या किमान दोन प्रतिनिधींक कार्यशाळा सक्तीची.

आदले अध्यक्ष


पेद्रू कुर्रय आफोंस

डॉ मनोहर राय सरदेसाय
डॉ मनोहर राय सरदेसाय


केशव भेंब्रे

चंद्रकांत केणी
चंद्रकांत केणी

उदय भेंब्रे
उदय भेंब्रे

फॅलिसियो कार्दोज
फॅलिसियो कार्दोज

तानाजी हळणकार
तानाजी हळणकार

सुश्रृत मार्टिन्स
सुश्रृत मार्टिन्स

यशवंत पालेकार
यशवंत पालेकार

रमेश वेळुस्कार
रमेश वेळुस्कार

राजु नायक
राजु नायक

दामोदर मावजो
दामोदर मावजो

श्याम वेरेंकार
श्याम वेरेंकार

भिकू बोमी नायक
भिकू बोमी नायक

पुर्णानंद च्यारी
पुर्णानंद च्यारी

प्रशांत नायक
प्रशांत नायक