• कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दीस सुवाळ्याक वर्सुकी पुरस्कार जैतिवंता वांगडा मुखेल सोयरे श्री अजित गुडे, मानाचे सोयरे डॉ. उल्हास नास्नोळकार आनी हेर मानेस्त.
  • मुखेल सोयरे जॅ. एफ. रिबेलो आनी हेर मानेस्तांच्या सांगातान शणै गोंयबाब कथामाळेचे जैतिवंत.
  • पेटुल कार्यावळींत शाणी मस्ती 2 सिडीचें विमोचन करतना कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेंकर, एनसीईआरटीच्यो असोसियेट प्रोफेसर डॉ उषा शर्मा, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष दामोदर नायक, बुकवर्मच्यो सुजाता नोरोन्हा, गुजराती समाज संचलीत मुकबधीर शाळेचे संचालक मुकेश सागलानी, लिटल हॅवन, कोलवेची सिस्टर वॅलेंटिना, सर्व शिक्षा अभियानचे नरेंद्र कामत, सुहास देसाय आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे पदाधिकारी.
  • चित्रंगी 2015च्या उक्तावण सुवाळ्याक मार्गदर्शन करतना डॉ. शैला दाभोळकार.
  • विजयाबाय सरमळकार व्याख्यानमाळ आनी रवीन्द्र केळेकार जयंती सुवाळ्यावेळार उदयबाब भेंब्रे, संदेश प्रभुदेसाय, विजयाबाय सरमळकार हांची घरचीं आनी मंडळाचे जाळवणदार.
  • शिक्षकांखातीर घडोवन हाडील्ले कार्यशाळेंत रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीर आनी विद्याभुवन कोंकणी शाळेचे शिक्षक भौ. प्रभाकर तिंबले आनी हेर मानेस्तां वांगडा.
  • रवींद्र केळेकार हांच्या जयंती दिसा तांच्या घरांत रवींद्रबाबांच्यो यादी जागोवपी कोंकणी भाशा मंडळाच्या रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीराचे विद्यार्थी.
Latest newsबातम्यो:
कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ले भुरग्यांचे साहित्य आनी हेर साहित्य रोखडेंच ऑनलायन…
कोंकणी भाशा मंडळ गोंय

कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही भाशा, साहित्य आनी संस्कृतीचे उदरगतीखातीर ओंपिल्ली एक संस्था. तीस सप्टेंबर हो कोंकणी भाशा मंडळाचो वर्धापन दीस.

कोंकणीचे व्हडविकायेचो दीस, 30 सप्टेंबर 1962 वर्सा, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हे संस्थेची कायदेशीर स्थापना जाली.

समेस्त कोंकणी लोकांचो भाशीक, साहित्यीक आनी संस्कृतीक एकवट आनी उदरगत घडोवचे हेतून भाशा मंडळाच्यो कार्यावळी आंखल्यो, आनी कांय वर्सा भितर एक पकदस्त संस्था म्हूण नामना मेळयली, लोकमानसांत सुवात जोडली.

फोटो दालन

युवा महोत्सव
पुरस्कार
शणै गोंयबाब कथामाळ
चित्रंगी
कार्यशाळा
व्याख्यानमाळ