• सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नामाची सर्तीचो वस्ताद पंगड - गोंय विद्यापीठ, ताळगांव
  • 24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड - श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
  • 56व्या वर्धापन दिसा मुखेल सोयरे भो. दामोदरबाब मावजो आनी हेर मानेस्तां वांगडा पुरस्कार जैतिवंत
  • शणै गोंयबाब कथामाळेच्या जैतिवंतां वांगडा मुखेल सोयरे, मानाचे सोयरे आनी आयोजक
  • पेटूल कार्यावळीक शाणी मस्ती 5, 16 जानेरा आनी तरेकवार पुस्तकांच्या विमोचना उपरांत मानेस्तां वांगडा एक खुशालभरीत खीण
  • दुसर्‍या बाल साहित्य परिशदेक पुस्तकांचें विमोचन करताना मानेस्त
Latest newsबातम्यो:
24 व्या गोवा युवा महोत्सवाचो वस्ताद पंगड – श्री कटमगाळ दादा पंगड, फोंडा
सातव्या ऍड अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तीचो वस्ताद पंगड – गोंय विद्यापीठ, ताळगांव
कोंकणी भाशा मंडळ गोंय

कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही भाशा, साहित्य आनी संस्कृतीचे उदरगतीखातीर ओंपिल्ली एक संस्था. तीस सप्टेंबर हो कोंकणी भाशा मंडळाचो वर्धापन दीस.

कोंकणीचे व्हडविकायेचो दीस, 30 सप्टेंबर 1962 वर्सा, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हे संस्थेची कायदेशीर स्थापना जाली.

समेस्त कोंकणी लोकांचो भाशीक, साहित्यीक आनी संस्कृतीक एकवट आनी उदरगत घडोवचे हेतून भाशा मंडळाच्यो कार्यावळी आंखल्यो, आनी कांय वर्सा भितर एक पकदस्त संस्था म्हूण नामना मेळयली, लोकमानसांत सुवात जोडली.

फोटो दालन

युवा महोत्सव
पुरस्कार
शणै गोंयबाब कथामाळ
चित्रंगी
कार्यशाळा
व्याख्यानमाळ